Hotline: 0907202079

I. Sản phẩm mới:

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:
Tháng 1
Tháng 2 - 12
1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi và bù chênh lệch (nếu có).
Hoặc:
Cửa hàng hoàn lại tiền máy với mức giá bằng 80% giá trên hóa đơn hoặc theo giá bán hiện tại của sản phẩm đổi trả (đã qua sử dụng).
Bảo hành theo quy định của hãng.
Hoặc:
Cửa hàng hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%).
VD: tháng thứ 2 hoàn lại bằng 75% giá trên hóa đơn, tháng thứ 3 là 70%, ...
Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng):
Tháng 1
Tháng 2 - 12
Hoàn lại tiền máy với giá bằng 80% giá trên hóa đơn hoặc theo giá bán hiện tại của sản phẩm đổi trả cùng model (đã qua sử dụng).Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền bằng 75% giá trên hóa đơn, tháng thứ 3 là 70%, v.v...
Cửa hàng nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản "trả lại hàng" đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng mà khách hàng phải trả.
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
Không đủ điều kiện bảo hành theo quy định của hãng.
Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
Màn hình bị trầy xước.
=> KHÔNG áp dụng bảo hành, đổi trả.
Cửa hàng hỗ trợ bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Điều kiện đổi trả:
Còn đầy đủ hộp sản phẩm (mất hộp thu phí 2%).
Trong trường hợp máy không lên nguồn hoặc không xác định được lỗi, phải chuyển Trung tâm Bảo hành của hãng thẩm định trước khi ra quyết định nhập đổi, nhập trả.
Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo quy định và cao nhất là 5% trên giá hóa đơn).
Quà khuyến mãi: thu phí theo giá hoàn lại do cửa hàng công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí không lớn hơn 5% giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi.

II. Sản phẩm đã qua sử dụng:

Lỗi do nhà sản xuất
Sản phẩm không lỗi
Tháng 1 Đổi sản phẩm tương đương (cùng model, cùng màu, cùng dung lượng).
Nếu không có sản phẩm tương đương thì hoàn tiền 100%.
Không đổi trả
Tháng 2 - 12
Bảo hành theo quy định của hãng.
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
Không đủ điều kiện bảo hành theo quy định của hãng.
Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
Máy bị trầy xước màn hình.
=>KHÔNG áp dụng bảo hành, đổi trả.
Cửa hàng hỗ trợ bảo hành tính phí, khách hàng chịu phí sửa chữa.

Điều kiện đổi trả:
Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất sẽ thu phí theo quy định và tối đa là 5% trên giá hóa đơn của mỗi sản phẩm phụ kiện).
Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.