Hotline: 0907202079
Chúng tôi rất tiếc khi sản phẩm của bạn xảy ra sự cố. Trong thời gian bảo hành, chúng tôi có 02 giải pháp hỗ trợ dành cho khách hàng:

1. Cung cấp cho khách hàng 01 điện thoại tương tự (đã qua sử dụng) để khách hàng sử dụng tạm thời trong thời gian bảo hành. Chi tiết máy cung cấp vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ hoặc hotline: 0907202079.

2. Nếu thời gian quá 15 ngày nhưng chưa khắc phục được sự cố, chúng tôi có thể hỗ trợ thu lại sản phẩm với mức giá hỗ trợ.

Lưu ý: Sản phẩm thu lại phải còn trong điều kiện bảo hành.

Xem thêm chính sách đổi trả.